ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΔΑ: ΨΣ8Ξ46907Θ-ΕΓΚ

Θέμα: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2022 11:37:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ8Ξ46907Θ-ΕΓΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου