Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.25888/20-12-22 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του υπαλλήλου Σταύρου Παναγιώτη , κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικης ,από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Κύμη Ευβοίας στις8-12-2022. – ΑΔΑ: ΨΡΙΔ46907Θ-2ΒΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.25888/20-12-22 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του υπαλλήλου Σταύρου Παναγιώτη ,
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικης ,από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Κύμη Ευβοίας στις8-12-2022.
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 12:04:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΙΔ46907Θ-2ΒΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου