Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3585/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΡ4Ω46907Θ-5Υ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3585/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/01/2023 14:24:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ4Ω46907Θ-5Υ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου