Π28ΘΕΗΔ17-2022 – ΑΔΑ: ΨΨΤ846907Θ-ΣΧ4

Θέμα: Π28ΘΕΗΔ17-2022
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 09:20:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΤ846907Θ-ΣΧ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου