Π28Θ4-2022 – ΑΔΑ: ΨΨΦΛ46907Θ-133

Θέμα: Π28Θ4-2022
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 09:13:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΦΛ46907Θ-133
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου