Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3532/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΨΦΧ46907Θ-ΑΦΔ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3532/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 14:07:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΦΧ46907Θ-ΑΦΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου