Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ». – ΑΔΑ: ΨΨ3Σ46907Θ-ΝΩΑ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ».
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 13:53:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ3Σ46907Θ-ΝΩΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου