Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1978/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΠΔ046907Θ-9Ε5

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1978/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 02/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 13:00:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΔ046907Θ-9Ε5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου