Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3968/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΠ6Ρ46907Θ-Ψ2Ι

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3968/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 30/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/12/2022 12:40:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ6Ρ46907Θ-Ψ2Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου