Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.3843 /2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΠ3Δ46907Θ-ΩΛΞ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.3843 /2022 πράξης.
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 11:40:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ3Δ46907Θ-ΩΛΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου