Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3576 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΟΝ846907Θ-ΑΧΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3576 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 13:19:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΝ846907Θ-ΑΧΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου