Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3156/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΟΑΞ46907Θ-ΧΦΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3156/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 02/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 10:46:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΑΞ46907Θ-ΧΦΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου