Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 25395/14-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλλήλου Βουζη Ζωη κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στο Αμπελοχώρι Βοιωτίας στις 3-12-2022 – ΑΔΑ: ΨΟΑ646907Θ-ΕΛΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 25395/14-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλλήλου Βουζη Ζωη
κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στο Αμπελοχώρι Βοιωτίας στις 3-12-2022
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 08:20:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΑ646907Θ-ΕΛΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου