ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ – ΑΔΑ: ΨΟ8Η46907Θ-ΣΤ4

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
Ημερομηνία: 02/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 10:31:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ8Η46907Θ-ΣΤ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου