Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3420 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΟ5Ξ46907Θ-ΛΔΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3420 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 30/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/12/2022 08:13:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ5Ξ46907Θ-ΛΔΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου