Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3576/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΝΡΞ46907Θ-5ΝΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3576/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2023 12:04:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΡΞ46907Θ-5ΝΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου