ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΚΟΙΝΟ, 40Χ40cm – ΑΔΑ: ΨΝΓΤ46907Θ-3Χ2

Θέμα: ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΚΟΙΝΟ, 40Χ40cm
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 12:34:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΓΤ46907Θ-3Χ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου