Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3592/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΝΔΙ46907Θ-66Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3592/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 14:16:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΔΙ46907Θ-66Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου