Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3312/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΜΥ846907Θ-ΑΘ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3312/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 09:08:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΥ846907Θ-ΑΘ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου