Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2800 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΜΛΒ46907Θ-ΤΙΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2800 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 15:07:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΛΒ46907Θ-ΤΙΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου