Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2636 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΜ9Θ46907Θ-ΥΧΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2636 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 11:00:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ9Θ46907Θ-ΥΧΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου