Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.25399/14-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλληλου Ελευθεριου Ελευθεριας , κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικης από το ΓΝ Χαλκιδας στο Μελισσοχωρι Βοιωτ στις 04-12-2022 – ΑΔΑ: ΨΛΛΔ46907Θ-ΕΣΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.25399/14-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλληλου Ελευθεριου Ελευθεριας ,
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικης από το ΓΝ Χαλκιδας στο Μελισσοχωρι Βοιωτ στις 04-12-2022
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 08:25:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΛΔ46907Θ-ΕΣΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου