Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 978/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΓΚ46907Θ-4ΜΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 978/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 11:05:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΓΚ46907Θ-4ΜΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου