Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΗΦΔ46907Θ-ΧΧΧ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 13:25:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΦΔ46907Θ-ΧΧΧ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου