ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ – ΚΟΥΦΟΥΛΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ – ΑΔΑ: ΨΙ2Μ46907Θ-ΞΤ3

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ – ΚΟΥΦΟΥΛΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ
Ημερομηνία: 01/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/12/2022 08:05:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ2Μ46907Θ-ΞΤ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου