Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1789/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΦ4446907Θ-ΟΕΔ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1789/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 12:58:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ4446907Θ-ΟΕΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου