αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: ΨΦ3Ψ46907Θ-6Ε9

Θέμα: αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 12:40:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ3Ψ46907Θ-6Ε9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου