ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ – ΑΔΑ: ΨΕΡ046907Θ-Φ9Ψ

Θέμα: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2022 11:33:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΡ046907Θ-Φ9Ψ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου