Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3014/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΕ4646907Θ-3Ρ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3014/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 07:57:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ4646907Θ-3Ρ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου