Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3839/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΔΘ046907Θ-Ω6Ι

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3839/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 30/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/12/2022 11:02:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΘ046907Θ-Ω6Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου