Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολων ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου , κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα στο μήνα 12ο – ΑΔΑ: ΨΔΑΓ46907Θ-ΛΑΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολων ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου ,
κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα στο μήνα 12ο
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 10:01:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΑΓ46907Θ-ΛΑΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου