ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΑΔΑ: ΨΧ9Α46907Θ-Ψ0Φ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 09:06:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ9Α46907Θ-Ψ0Φ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου