ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ – ΑΔΑ: Ψ9ΛΖ46907Θ-7ΘΓ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΑΣ
Ημερομηνία: 28/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2022 10:40:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΛΖ46907Θ-7ΘΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου