ΑΣΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: Ψ9ΓΑ46907Θ-Ν5Α

Θέμα: ΑΣΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:49:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΓΑ46907Θ-Ν5Α
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου