ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΙΔΟΧ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ) ΑΡΘΡΟ 18 Ν. 5007/2022 – ΑΔΑ: Ψ9ΓΑ46907Θ-Ι89

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΙΔΟΧ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ) ΑΡΘΡΟ 18 Ν. 5007/2022
Ημερομηνία: 28/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2022 09:27:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΓΑ46907Θ-Ι89
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου