Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών των ΚΑΕ 1311 – ΑΔΑ: Ψ7Λ146907Θ-ΠΕ0

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών των ΚΑΕ 1311
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2023 11:40:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Λ146907Θ-ΠΕ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου