Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.3838 /2022 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ78946907Θ-Τ5Η

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.3838 /2022 πράξης.
Ημερομηνία: 27/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2022 12:11:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ78946907Θ-Τ5Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου