Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3876/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ6ΣΖ46907Θ-Χ0Δ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3876/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 12:58:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΣΖ46907Θ-Χ0Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου