Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2683/2022 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ6Σ346907Θ-ΘΞΑ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2683/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2022 08:46:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Σ346907Θ-ΘΞΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου