Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2279/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ6Κ446907Θ-2ΩΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2279/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 16/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/12/2022 13:57:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Κ446907Θ-2ΩΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου