Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3507/2022 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ6ΕΖ46907Θ-ΝΕ3

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3507/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 28/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2022 09:08:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΕΖ46907Θ-ΝΕ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου