Π28ΘΕΗΔ56-2022 – ΑΔΑ: Ψ5ΥΦ46907Θ-ΠΒΛ

Θέμα: Π28ΘΕΗΔ56-2022
Ημερομηνία: 27/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2022 14:25:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΥΦ46907Θ-ΠΒΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου