ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 30 ΑΤΟΜΩΝ ΟΑΕΔ (1 ΜΗΝΑΣ) – ΑΔΑ: Ψ5ΙΖ46907Θ-033

Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 30 ΑΤΟΜΩΝ ΟΑΕΔ (1 ΜΗΝΑΣ)
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 11:54:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΙΖ46907Θ-033
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου