Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.Π28ΘΕΗΔ14 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ (BLUE MED) – ΑΔΑ: Ψ5Α346907Θ-ΛΔΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.Π28ΘΕΗΔ14 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ (BLUE MED)
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 11:38:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Α346907Θ-ΛΔΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου