Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Ελαστικών Υπηρεσιακού Αυτοκινήτου ΚΗΙ 5433». – ΑΔΑ: Ψ4ΟΩ46907Θ-81Β

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Ελαστικών Υπηρεσιακού Αυτοκινήτου ΚΗΙ 5433».
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 13:05:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΩ46907Θ-81Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου