Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3345/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ3ΩΩ46907Θ-0ΓΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3345/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 08/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2022 11:52:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΩΩ46907Θ-0ΓΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου