ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΜΟΥ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ – ΑΔΑ: Ψ3Α246907Θ-Ψ30

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΜΟΥ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/01/2023 13:42:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Α246907Θ-Ψ30
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου