Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.25890/20-12-22 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλληλου Κώσταρου Αικατερίνης , κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικης από το ΓΝ Χαλκιδας στην Κύμη Ευβοιας στις 08-12-2022 – ΑΔΑ: Ψ2ΤΞ46907Θ-ΚΞΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.25890/20-12-22 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλληλου Κώσταρου Αικατερίνης ,
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικης από το ΓΝ Χαλκιδας στην Κύμη Ευβοιας στις 08-12-2022
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 12:07:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΤΞ46907Θ-ΚΞΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου