Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΔΙΣΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας – ΑΔΑ: Ψ1ΟΥ46907Θ-ΠΝΓ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΔΙΣΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 16:31:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΟΥ46907Θ-ΠΝΓ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου