Την αρ πρωτ 12126/7-6-2022 ημερήσια μετακίνηση του ιατρού Κανιώτη Κωνσταντίνου, Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής από το Γ.Ν. Χαλκίδας στην Αθήνα στο Γ.Ν.Α. "Γεννηματάς" στις 22-05-2022 – ΑΔΑ: Ψ1ΚΨ46907Θ-ΦΟΜ

Θέμα: Την αρ πρωτ 12126/7-6-2022 ημερήσια μετακίνηση του ιατρού Κανιώτη Κωνσταντίνου, Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής από το Γ.Ν. Χαλκίδας στην Αθήνα στο Γ.Ν.Α. "Γεννηματάς" στις 22-05-2022
Ημερομηνία: 01/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/12/2022 11:27:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΚΨ46907Θ-ΦΟΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου